پرسشنامه خودآگاهی دکتر بلبین آزمونی است برای تیم‌سازی که در سراسر جهان به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. این آزمون به عملکرد فرد و تیم کمک می‌کند. تست بلبین رفتار محور است و با ارائه یک زبان مشترک و رویکرد دوستانه، برای بهبود عملکرد افراد و تیم‌ها بسیار موثر است.

در آزمون بلبین برای تیم‌سازی، ۹ عامل در نظر گرفته ‌شده است. هر کدام از این عوامل بیانگر نقش افراد در یک گروه می‌باشد. در نهایت شما می‌توانید با توجه به نقش‌تان در تیم، نقاط ضعف خود را کاهش و نقاط قوت خود را توسعه داده و به عملکرد بالایی در گروه برسید.

نقش‌های شما فرصتی برای شما فراهم می‌کند تا با تلاش برای توسعه نقش‌، کمی ‌سازگارتر شوید. در حقیقت واقعیت این است که امروزه اکثر ما باید در محیط کار سازگارتر و انعطاف پذیرتر باشیم و بعید به نظر می‌رسد در موقعیتی قرار بگیریم که فقط نقش‌های طبیعی ما نیاز باشند.

همچنین تست بلبین تاثیرات دیگری هم دارد، مثل:تقویت خودآگاهی و اثربخشی شخصی،تقویت درک متقابل و ایجاد روابط کاری موثر،انتخاب و ایجاد تیم‌هایی با عملکرد بالا،تطبیق مردم با مشاغل مناسب آن‌ها.

اين تست به دليل كاربردي بودن و نقش مهمي كه در شناسایی شخصيت كاري هر فرد در معماري تیم دارد، يكي از آزمون‌هاي ثابت شركت‌هاي مهم بين‌المللي می باشد.

به نظر بلبین تیمی را می توان به معنای واقعی کلمه تیم نامید که تمامی نقش های اصلی را دارا باشد. بلبین 8 نقش عمده را برای اعضای یک تیم مطرح کرد. این نقش ها عبارتند از1- مجری، 2- هماهنگ کننده، 3- به فعل درآورنده  4 - ایده یاب، 5- منبع یاب، 6- ارزیاب، 7- عضو فعال در گروه 8-تمام کننده
هدف از طراحی تست بلبین شناسایی نقش های هر فرد در تیم است.