امروزه یکی از دغدغه‌های مهمی که در محافل کاری و شغلی مورد بحث و گفتگو میان کارفرمایان و کارمندان است، مسائل و موضوعات مرتبط با جذب و استخدام است. در فرایند گزینش افراد مورد نظر برای جایگاه شغلی متناسب با خودش، سازمان‌ها و مجموعه‌ها  از روش‌های سنتی و نوین مختلفی بهره می‌برند. در این میان شاید بتوان رایج‌ترین رویکرد و روش را، مصاحبه‌های استخدامی حضوری نامید. حال اما برخی از کارفرمایان برای راستی آزمایی اطلاعات داده شده توسط داوطلبان و کسب اطلاعات دقیق‌تر از وضعیت تعاملی، ارتباطی و کاری اشخاص، به سراغ افراد مرتبط با داوطلبان، از دوستان و آشنایان تا مسئولین و کارفرمایان قبلی رفته و از طریق صحبت با ایشان، گزاره‌های کسب شده را مورد بازبینی و تدقیق قرار می‌دهند. این مصاحبه‌ها و کسب اطلاعات از افراد و مجموعه‌های مرتبط با داوطلبان را در ادبیات منابع انسانی و گزینش استخدامی، تحقیقات محلی نامیده‌اند.

 

تحقیقات محلی چیست؟

تحقیقات محلی یکی از مراحل و گام‌های فرایند جذب و استخدام در مجموعه‌های مختلف است که کارفرمایان از این روش برای احصای مسائلی همچون مسئولیت پذیری شغلی، عملکرد کاری، روابط اجتماعی، شخصیت تیمی و ویژگی‌های دیگر داوطلبان بهره می‌گیرند. در تحقیقات محلی با رجوع به آشنایان، دوستان، کارفرمایان قبلی و همکاران داوطلبان، سابقه کاری و شغلی فرد مورد بررسی قرار گرفته، اطلاعات داده شده توسط فرد مورد راستی آزمایی شده و جنبه‌های نهفته شخصیتی و کاری داوطلب مشخص می‌شود.

 

تحقیقات جامع محلی   

چه تفاوتی با تحقیقات محلی سنتی دارد؟

پس از آنکه ادبیات تحقیقات محلی در اسناد علمی و شرکت‌های مختلف دنیا مورد بررسی قرار گرفت، ما در تحقیقات جامع محلی، به مدلی دست یافتیم که ابعاد گوناگون و چندجانبه‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تحقیقات جامع محلی از دو بخش عمده تشکیل شده است که عبارتنداز:

1.مصاحبه‌های رفتارمحور

2.بررسی پیشینه

 

مصاحبه‌های رفتارمحور

شیوه سنتی در بررسی منابع معرفی شده توسط داوطلبان دارای اشکالات و نواقصی بوده است که عدم جامعیت پرداختن به مسائل و کارا نبودن در کسب جزئیات ‌موضوعات کاری بخشی از آن‌ها هستند. حال اما، ما در تحقیق از افراد رویکر متفاوتی را در پیش گرفته‌ایم و آن رویکرد مبتنی بر رفتار است. رویکرد مبتنی بر رفتار، مجموعه‌ای از سوالات را در حوزه‌های مختلف انتخاب و طراحی کرده است که توسط آن‌ها جزئیات دقیق‌تری از مباحث مرتبط با فرد را درنظر می‌گیرد.

بررسی پیشینه

گاه برای بررسی پیشینه فرد، اندیشه‌های او و فرایندهای کاری و علمی که طی کرده است، نیاز است به سراغ منابع مکتوب، گواهینامه‌ها، رسانه‌ها و سایر منابع مرتبط با شخص برویم و با بررسی آن‌ها اطلاعات دقیق‌تری از افراد را احصا نماییم، برای مثال بسیاری از افراد در شبکه‌های اجتماعی، آرا و نظریات خود را در رابطه با موضوعات مختلف بیان می‌کنند که با تحلیل آن‌ها می‌توان اطلاعات دقیق‌تری از شخصیت و شاکله فرد موردنظر پیدا کرد.

image.png 

فرایند اجرای تحقیقات محلی جامع

ما در تحقیقات محلی جامع، دو بخش به عنوان‌های 1. بررسی پیشینه و 2. مصاحبه‌های رفتارمحور داریم. ما در این تحقیقات، برای بخش مصاحبه‌های رفتارمحور، سوالاتی را متناسب با اطلاعات کسب شده از داوطلب و چشم انداز و ماموریت سازمان مربوطه ایجاد می‌نماییم و با استفاده از آنان به سراغ منابع معرفی شده رفته و روند مصاحبه را تا اشباع نظری و احصا موضوعات و خلاهای مرتبط با داوطلب ادامه می‌دهیم. همزمان در بخش دیگر تحقیقات محلی به سراغ پیشینه فرد می‌رویم و ابعاد شخصیتی و گذشته افراد را از ابعاد: 1. فعالیت‌های رسانه‌ای، 2. مدارک و گواهینامه‌های آموزشی و مهارتی، 3. مشکلات و مسائل قضائی و سوءپیشینه مورد بررسی و تدقیق قرار می‌دهیم تا نقاط قوت و ضعف افراد و اندیشه‌ها و افکار ایشان در مسائل مختلف را احصا نماییم.

پس از پایان مصاحبه‌ها و بررسی پیشینه‌ها، جمع بندی مراحل تحقیقات محلی و مصاحبه‌های فردی با شخص انجام شده و داوطلبین برای جذب و استخدام اولویت بندی می‌شوند.

 

 image_1.png