چرا به سراغ آزمون MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) میرویم ؟

یکی از نقاط سؤال همیشگی ما در زندگی شناخت همکار، خود و تیمی است که با آنها کار می‌کنیم. ما چرا سراغ شناخت می‌رویم برای اینکه مجموعه‌ای از ویژگی‌های مؤثر در تعامل با افراد را بشناسیم تا تعامل خودمان با آنها را دلپذیرتر، کارآمدتر کنیم. یکی از این آزمون‌هایی که مسیر شناخت را تسهیل میکند و به ما این امکان را می‌دهد که بتوانیم شناخت پیدا کنیم تست شخصیتی MBTI  است.

ابزار MBTI بر اساس نظریات پروفسور یونگ، روانکاو سوییسی طراحی شده است و به ما ۱۶ تیپ شخصیتی دقیق را معرفی می‌کند.MBTI  ابزاری است برای شناخت بهتر جایگاه فرد در زندگی شخصی و حرفه‌ای که فرد را قادر می‌سازد به کسبِ بینش عمیق‌تری نسبت به توانمندی‌های ذاتی‌اش دست یابد. در نتیجة این شناخت، اشخاص قادر خواهند بود بخش‌های مهمی از زندگی خود از جمله روابط شخصی و مهارت‌های سازمانی و شغلی خود را بهبود بخشند.

این ابزار چشم‌انداز منحصربه فردی از شخصیتتان را ارائه می‌دهد. اینکه چگونه با دیگران ارتباط برقرار می‌کنید، اطلاعات را جمع‌آوری می‌کنید و چگونه خودتان را بیان می‌کنید تا بتوانید باطریهایتان را شارژ کنید و بسیاری موارد دیگر.

دانش MBTI به چه دردى می‌خورد؟


1-جلوگیری و حل تعارضات تیمی

2-بازی در زمین نقاط قوت فردی

3-فهم گپ تیمی

4-کشف بهترین مدل کار تیم شما

5-فهم شخصیت خود شما و کاهش استرس شما

6-کمک به شما که چگونه آرام باشید

7-جعبه ابزار کک توسعه شغلی

8-حمایت و اجرای استراتژی‌های ارتباطی

9-کمک به مدیران برای اینکه بتوانند به‌صورت کارآمد بازخورد بدهند

10- برنامه‌ریزی توسعه فردی

11- کارکردن با یکدیگر به‌صورت اثرگذار

12- با فهم بهتر یکدیگر بهتر با یکدیگر مرتبط شویم.

13- چگونه تنوع‌های مختلف را برای کار ترغیب کنید

14- حمایت از افراد مختلف در برهه‌های مختلف زندگی

15- خودآگاهی بیشتر برای تصمیم‌سازی

16- توسعه تفکر نقاد

18- توسعه و گسترش هوش عاطفی

19- توسعه رهبران، مدیران، تیم‌ها و متخصصان منابع انسانی

20- بهبود و تغییر فرهنگ

این آزمون کمک می‌کند که شما با دیدن نقاط قوت خود دست از مقایسه خویش با دیگران بکشید و روی امپراتوری خودتان سرمایه‌گذاری کنید. ویژگی این آزمون کم و جامع بودن فاکتورهای آن است. پس از اجرای این آزمون قرار است به شما کمک کند تا چند شاخص را مورد ارزیابی قرار دهید و اینکه از طریق همین چهار شاخص نسبتاً کامل بتواند به شناخت شما کمک کند.

 

فاکتورهای دقیق تست MBTI  شامل چه چیزهایی است؟

نظریه و پرسش‌نامه این تست افراد را بر اساس چهار فاکتور به شانزده تیپ تقسیم‌بندی می‌کند. به این صورت که هر فرد بر اساس جواب‌هایی که می‌دهد در یکی از دو قطب متضاد موجود در هر فاکتور قرار می‌گیرد. (16=2×2×2×2)

برون‌گرایی (extroversion)

درونگرایی (introversion)

حسی (sensing)

شهودی (intuition)

متفکر (thinking)

احساسی (feeling)

قضاوت (judgment)

ادراک (perception)

شرح فاکتورهای MBTI: 

برونگرایی- درونگرایی (E-I): نشان دهنده نوع گرایش فرد به زندگی و نحوه تعامل با دنیا است. افراد برونگرا بیشتر بردنیای بیرون تمرکز دارند؛ بنابراین ادراک و قضاوتشان را بیشتر به آن معطوف می کنند. برعکس افراد درونگرا که به دنیای درونشان توجه زیادی دارند و بیشتر روی مفاهیم و ایده‎ها متمرکز می‌شوند.

حسی- شهودی(S-N): به نحوه ادراک فرد از جهان اشاره دارد. افراد حسی تمایل دارند که بیشتر اطلاعاتشان را به صورت حقایق عینی از طریق حواس پنج‌گانه به دست آورند. در مقابل افراد شهودی ابتدا روی معانی ذهنی و روابط انتزاعی و احتمالاتی که در دسترس خودآگاه انسان نیست، توجه می کنند.

متفکر- احساسی (T-F): به مبنای قضاوت‎های شخصی هر انسان اشاره دارد. افراد متفکر در تصمیم‌ها و قضاوت‌ها، به عواقب منطقی رویداد تکیه می کنند؛ در حالی که افراد احساسی بر اساس ارزش‌های شخصی و اجتماعی و احساسات تصمیم می‎گیرند و قضاوت می‎کنند.

قضاوت- ادراک (J-P): نشان‎دهنده نحوه تصمیم‌گیری در برابرجهان بیرونی و برخورد با آن است. افراد قضاوتی به صورت کاملا جزئی و دقیق به دنیا نگاه می کنند در حالی که گروه دیگر ادراکی کلی‌نگر نسبت به دنیا دارند.