ما در آینه به دنبال چه هستیم؟

ما در آینه ماموریت خودمان را بر آن قرارداده‌ایم تا با استفاده از به‌روزترین روش‌ها و ابزارهای استعدادسنجی گامی در راستای کمک به انتخاب صحیح و هوشمندانه برداریم. آینه مرکزی است که تلاش می‌کند دقیق‌ترین سنجش‌های شخصیتی، هوش، استعداد، رغبت های شغلی و آزمون های مهارتی را برگزار کرده و با ایجاد بستری آنلاین نتایج این آزمون ها را به مخاطبان خود ارائه دهد.