به چه شرکت‌هایی خصوصی گفته می‌شود؟

با وجود افزایش تحولات زندگی شهری، افراد تصمیم گرفتند با کنار هم قرار دادن سرمایه، تخصص و تفکر خود در جهت کسب سود و منفعت بیشتر، عقد یا قراردادی را منعقد می‌کنند که “شرکت” نام دارد و بر اساس این قرارداد، سود حاصل از سرمایه را بین خود تقسیم نمایند. 

شرکت‌های خصوصی چه انواعی دارند؟

  • شرکت‌های تجاری سهامی خاص
  • شرکت‌های تجاری سهامی عام
  • شرکت‌های تجاری با مسئولیت محدود
  • شرکت‌های تجاری نسبی
  • شرکت‌های تجاری تضامنی
  • شرکت‌های تجاری مختلط سهامی
  • شرکت‌های تجاری مختلط غیرسهامی
  • شرکت‌های تجاری تعاونی تولید و مصرف

محصولات

بسته آزمون‌های استخدامی

بسته انتخاب، ارتقا و جابه‌جایی