آموزشگاه‌ها چه ماموریتی دارند؟

آموزشگاه به مکانی گفته می‌شود که افراد به آن جا برای مهارت آموزی مراجعه می‌کنند. انواع آموزشگاه‌ها به دو صورت امر آموزش را انجام می‌دهند، یکی بصورت حقیقی، که افراد در آن بصورت فیزیکی در آموزشگاه‌ها حاضر می‌شوند و آموزش می‌بینند مثل: آشپزی، زبان‌های خارجی و علوم دیگر. و شکل دیگر آن آموزش مجازی است یعنی آموزشگاه وجود خارجی ندارد و برای آموزش از فناوری‌های بروز استفاده می‌شود مانند اینترنت، کتاب‌های الکترونیکی و آموزش هایی از این قبیل که به علت کم هزینه بودن مورد اقبال عموم مردم قرار گرفته است.

انواع آموزشگاه‌ها:

  • آموزشگاه‌های هنر
  • آموزشگاه‌های علمی
  • آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای
  • آموزشگاه‌های کامپیوتر و حسابداری
  • آموزشگاه‌های زبان
  • و...

محصولات

بسته هدایت تحصیلی

بسته انتخاب رشته تحصیلی

بسته شناسایی علاقه‌مندی‌های هنری، علمی و...

بسته علاقه‌مندی‌های شغلی

بسته توانمندی‌های شغلی

بسته آزمون نقش‌های تیمی

بسته آزمون تمایل کارگروهی