مشاوره چیست؟

نياز انسان به راهنمايي و مشورت با ديگران در تصميم گيري، انتخاب و به کار گيري راه حل هاي مناسب در زندگي، بر کسي پوشيده نيست . به خصوص در سنيني که فرد تاچار به انجام انتخاب هاي مهمي است. مسلما چنين مشاوره ها و راهنمايي هايي کمک شايان توجهي در اقدامات درست و مناسب او خواهد داشت و از خطا رفتن راه ها و تصميمات انتخابي جلوگيري خواهد نمود. بيشتر عدم موفقيت ها، شکست و در نيمه راه ماندن ها، ناشي از عدم داشتن اطلاعات کافي در زمينه موضوع و انجام انتخاب هاي نادرست است. از اين رو، چنان چه انجام مشاوره درزمينه هاي مختلف، مثل مشاوره ازدواج، مشاره در شرايط بحراني، مشاوره شغلي و غيره اهميت دارد، در زمينه تحصيلي نيز حايز اهميت فراوان است. حضرت علي (ع) فرمودند: «من مشاور دوي الالباب دل علي الرشاد» کسي که با صاحبان فرد مشاوره کند به سوي رشد (سعادت) هدايت مي شود.

 

مشاوره چه انواعی دارد؟

  • ازدواج و مشاوره خانواده
  • راهنمایی و مشاوره شغلی
  • مشاوره توانبخشی
  • مشاوره آموزشی
  • مشاوره منابع انسانی
  • مشاوره مدیریتی
  • و...

محصولات

بسته هدایت تحصیلی

بسته انتخاب رشته تحصیلی

بسته شخصیت شناسی

بسته هوش و توان‌سنجی

بسته شخصیت شغلی

بسته علاقه‌مندی‌های هنری، علمی و...

بسته آزمون تیزهوشان