جلسه مشاوره چیست؟

امروز بشر در دوره پیچیده‌ای زندگی می‌کند؛ یکی از مشخصات این دوره، تخصصی شدن مسائل و وابستگی افراد به یکدیگر جهت استفاده از تخصصشان، برای تداوم یک زندگی متعادل است. لذّت بردن از زندگی شخصی و رشد و تعالی شخصیت، شکوفا نمودن استعدادها و ارضای نیازها، اعم از نیازهای اولیة جسمانی، نیاز به امنیّت و آرامش، نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن، نیاز به احترام و نیاز به شکوفایی در دنیای امروز فرایند ساده‌ای نیست؛ انسان در تمام این مراحل، به داشتن مشاور و مشاوره کردن نیازمند است.

امروزه سازمان‌ها، مؤسسات و مراکز آموزشی، پرورشی و ... نیز در ابعاد مختلف مدیریتی خود نیاز به مشاوره گرفتن از متخصصین حوزه‌های مختلف هستند تا با راهکارهای نو بتوانند بهره‌وری و اثربخشی سازمان خود را افزایش دهند.

آینه جلسات مشاوره فردی و سازمانی گوناگونی را تدارک دیده است تا افراد و سازمان‌ها بتوانند در حوزه‌های مختلف با مشاوران مربوط به آن بخش‌ها به مشورت بپردازند.