مصاحبه شایستگی‌محور چیست؟

یکی از بهترین روش‌های ارزیابی متقاضیان استخدامی و انتخاب بهترین فرد برای تصدی شغل موردنظر در شرکت، استفاده از شیوه مصاحبه رفتاری (Behavioral Interviewing) است. این روزها، سازمان‌های زیادی از این روش برای ارزیابی متقاضیان خود استفاده می‌کنند.

در این مدل از مصاحبه ابتدا شایستگی‌هایی که یک سمت لازم دارد بر اساس شرح شغل، مشخص شده و بر اساس آنکه این شایستگی‌ها به‌صورت چه رفتارهایی در فرد بروز خواهد کرد، شاخص‌های رفتاری موردنظر در آنها ایجاد می‌شود و در نهایت به روشی این شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

 مصاحبه شایستگی‌محور چه مزیت‌هایی دارد؟

کارفرمایان معمولاً برای مصاحبه‌های مبتنی بر شایستگی از سیستم مبتنی بر امتیاز استفاده می‌کنند. این بدان معناست که از همه نامزدها سؤالات یکسانی پرسیده می‌شود. این به طور معمول منجر به یک‌روند مصاحبه منصفانه‌تر می‌شود که در آن هر نامزدی فرصت برابر برای درخشش کسب می‌کند.

سؤالات شایستگی نامزدها را ملزم می‌کند تا تجربیات شخصی خود را به‌خاطر آورند. برخی از آنها پاسخ آسان‌تر از سؤالات استاندارد می‌یابند که نیاز به تحقیق در مورد چیزهایی دارد که نامزد از آن اطلاعات کمی دارند و یا از آنها آگاهی ندارند.

هنگام مصاحبه با نامزدها، کارفرمایان بیشتر به دنبال دو چیز هستند: کسی که در انجام کار عالی باشد و کسی که با کارمندان موجود خوب کار کند. باتوجه‌به ماهیت آنها، سؤالات مصاحبه شایستگی این فرصت را به نامزدها می‌دهد تا نشان دهند که تمام تجربه و قابلیت‌های لازم برای به‌خوبی انجام‌دادن کار را دارند.