بااطمینان قله را فتح کن
آینه،تنها راه اطمینان از گام هایت
هدایت تحصیلی،هدایت شغلی
و استعدادیابی به سبکی نوین
داشبوردهای ارزیابی جامع و پویا
previous arrow
next arrow

آزمون های روانسجی

آزمون های روان سنجی، مجموعه ای از شیوه ها و روش هایی هستند که با استفاده از آزمون های مختلف به فرد یا مشاور کمک می کند تا توانایی ها و ویژگی های شخصیتی و بالقوه را شناسایی کند. این آزمون ها در سبک‌ها، روش ها و سطوح مختلف سنی و جنسیتی طراحی گشته اند و متناسب با هر گروه، آزمون مخصوص به آنها طراحی و اجرا می گردد. در عین حال برخی از این آزمون ها دارای عمومیت بوده و برای تمامی اقشار قابل بهره برداری هستند.

کانون های ارزیابی و توسعه

حقیقت این است که تصمیم گیری درست و به موقع در شرایط ناایمن دنیای امروز اهمیّتی دو چندان یافته- است. شناسایی مدیرانی که شایستگی لازم را در این زمینه دارند از طریق روشهای معمول ارزیابی، نتایج نامطمئن و گاه اشتباه به بار می آورد. کانون ارزیابی امروزه به عنوان منعطف ترین و جامع ترین شیوۀ ارزیابی معرفی شده است که روایی و پایایی آن، هم در تحقیقات داخلی و هم در تحقیقات خارجی بررسی شده است هدف کانون ارزیابی به کارگیری ابزارهای موثر برای انتخاب، ارتقا اعضا، آسیب شناسی نقاط قوت و ضعف ارزیابی شوندگان و توسعه شایستگی مدیریتی است. کانون های ارزیابی فرصتی را در اختیار کاندیدا قرار می دهد تا قابلیت ها و توانمندی های مرتبط با پست و جایگاه سازمانی خود را نشان دهند. کانون ارزیابی روشی است که در آن از چند ارزیاب استفاده میشود تا شرکت کنندگان را در تمرینهای شبیه- سازی متعددی مورد مشاهده قرار داده و ابعاد مرتبط با شغل آنها را ارزیابی کنند.

مصاحبه ها

امروزه اهمیت انتخاب صحیح برای استخدام افراد مناسب در جایگاه ها و مناصب شغلی و مدیریتی مختلف به ضرورتی بی بدیل تبدیل گشته است. در همین راستا احصای شایستگی های شغلی به اولویت ابتدایی برای فرایند جذب و استخدام تبدیل گشته است. شایستگی های شغلی مجموعه ای از مهارت ها، صفات مشخصه، قابلیت ها و رفتارهایی است که عملکرد کارآمد و موثر شاغل در یک شغل خاص را موجب میشوند. اینها همان توانمندی هایی هستند که عملا موفقیت شاغل در شغل مورد نظر را تضمین میکنند. یکی از راه های مرسوم در انتخاب افراد برای شغل ها و پست های سازمانی مصاحبه های رو در رو و حضوری است. برای بهره ور کردن این نوع مصاحبه ها، نوع و سبک جدیدی از مصاحبه ها روی کار آمده اند که به مصاحبه های شایستگی محور معروف هستند. این مصاحبه ها بر مبنای شایستگی مورد نیاز هر شغل انجام می شوند و متناسب ترین فرد با شغل برگزیده می شود. در همین راستا آینه، مصاحبه های شایستگی محور و همچنین مصاحبه های بالینی-مشاوره ای را به عنوان ماموریت های خود در این حوزه مشخص کرده است.
متناسب و نُرم سازی جوابیه آزمون‌ها
متناسب و نُرم سازی جوابیه آزمون‌ها
بومی سازی ابزارهای استعدادسنجی
بومی سازی ابزارهای استعدادسنجی
جزو برترین موسسات طراحی ابزار سنجش با استانداردهای جهانی
طراحی ابزار سنجش با رعایت استانداردهای جهانی
شناسایی نزدیکترین رشته تحصیلی برای دانش آموزان
شناسایی نزدیکترین رشته تحصیلی برای دانش آموزان
آشنایی و دسترسی جامع به مجموعه فعالین فرهنگی کشور
آشنایی و دسترسی جامع به مجموعه فعالین فرهنگی کشور
ایجاد داشبوردهای ارزیابی جامع و پویا
ایجاد داشبوردهای ارزیابی جامع و پویا
برگزاری آزمون های مجازی و ارائه کارنامه های آنلاین
برگزاری آزمون های مجازی و ارائه کارنامه های آنلاین
تعیین مناسب ترین شغل برای کارجویان
تعیین مناسب ترین شغل برای کارجویان
security image